DLI, lyssummer for 3. februar 2019

DLI, Daily Light Integral, er dagens lyssum i det fotosynteseaktive område af lyset, og dermed planternes mulighed for at producere – om de gør det afhænger af temperatur, vand og så videre.

Den 3. februar startede overskyet, med opklaring fra sydvest. DMI måler solindstråling i Watt pr. kvadratmeter på en række stationer, timeværdier for indstråling er summeret og omregnet til Mol fotoner pr. kvadratmeter i det fotosynteseaktive lysområde 400 – 700 nm.

Holbæk                2,9

Årslev                   9,9

St. Jyndevad        11,1

Års                         7,8

Skagen                   3,5

Man regner med, at et DLI omkring 5 er den nedre grænse for plantevækst.

Hvor meget lys skal planterne have idag

Enten planter står i et rum med LED lys, i en vindueskarm eller et drivhus er det svært at fornemme om de får for lidt eller for meget lys. Et nøjagtigt svar kræver dyre målinger, men det er muligt at komme et godt stykke ad vejen.
DLI er et tal for hvor meget fotosynteselys planterne får pr. dag – altså et tal for, hvor meget planterne kan gro pr. dag. Det skal gerne være over 5.
Forklaringen bag DLI kan læses nedenunder – det er desværre lidt langhåret stof, men meningen er god nok.
I perioder bringer vi gårsdagens DLI, baseret på DMI’s målinger, så du kan se vækstmulighederne i haven, drivhuset eller vindueskarmen – temperaturen har så betydning for, om vækstmulighederne kan udnyttes.

Lys

Planter bruger først og fremmest de blå og røde farver af lys til fotosyntese, det kaldes den fotosyntetisk aktive del af spektret, eller PAR. Lys består af fotoner, og der skal 8 fotoner til at optage et molekyle CO2 og bygge det ind i planten. Fotoner måles i Mol, og et Mol er ca. 6 gange 10 i 23. – altså et meget stort tal. Et mere praktisk tal er en milliontedel Mol fotoner, der falder pr. kvadratmeter og pr. sekund, normalt bare kaldt µmol. På en overskyet vinterdag er der ca. 80 µmol udendørs, og på en sommerdag 2000 µmol.

Måling af lys

Dansk Meteorologisk Institut, DMI, giver dagens vejrdata på Borgervejr, og nogle stationer har lysmåling, som total energi i Watt pr. kvadratmeter. Der er en omregningsfaktor, Watt sollys skal ganges med 2,1 for at få µmol. Man kan finde en omregningsfaktor på 4,6 men den gælder kun hvis Watt er målt i området 400 – 700 nm.
Så udendørs kan vi altså få et rimeligt nøjagtigt tal for µmol.

Daily Light Integral, DLI

DLI er summen af µmol for hvert sekund i dagen, og det måles i Mol.
Den 27. januar 2019 var en trist regnvejrsdag. DMI Holbæk målte 10 Watt klokken 10 og 90 klokken 12, ialt var det lyst i 7 timer og summen af Watt var 260. Der er 3600 sekunder i en time så de 260 skal ganges med 3600 for at få Watt pr. sekund og derefter med 2,1 for at få antal µmol, det giver 1.965.600, og da µmol er milliontedel skal det divideres med en million, så DLI på friland var 1,97 den dag.
Den 29. januar var til gengæld skyfri fra morgenen, og Wattsummen blev 1205 fordelt på 9 timer med maksimum 270 midt på dagen. Det gav et DLI på 9,1.
Rimelig plantevækst kræver et DLI omkring 5, og det maksimale ligger omkring 15.

Fra DLI på friland til vindueskarm eller drivhus

Glas har en gennemgangsfaktor på 85%, dvs man mister 15% lys, når det går gennem glas. Dertil kommer reflektion, når lyset rammer skråt, og det kan være op til 50%.
I et drivhus kommer der lys fra alle sider, og er glasset rent ligger lyset omkring 80% af lyset udendørs, men i et vindue er der nok ikke mere end 50% hen over dagen.

Kan planter få for meget lys

Ja, planter kan få for meget lys, og her tænkes ikke på den varmeskade, der kan ske i stærk sol. Fotosyntesen stiger med stigende lys, men der kommer et punkt, hvor fotosyntesen ikke stiger, og hvis lyset bliver endnu kraftigere vil planten ødelægges. Nogle mener, at planter ikke kan få for meget lys, men det er altså ikke rigtigt, søg evt. på ” photosynthesis light intensity “.

Hvis DLI er mindre end 5, hvor mange timer skal vækstlyset så være tændt

Det burde være let, hvis DLI udendørs er 3, så er det ca. 2,4 i et drivhus, og 1,5 i en vindueskarm. Der mangler altså 2,6 og 3,5 millioner fotoner, og hvis der nu var opgivet hvor mange mol pæren giver, så skulle det divideres op i det, der mangler, og så har man resultatet i sekunder.
I drivhuset mangler der 2.600.000 fotoner, hvis LED pæren giver 150 fotoner pr. sekund, så skal den brænde i 2.600.000/150 = 17.333 sekunder, eller 17.333/3600 sekunder pr time = 4,8 timer. Vækstlyset skal altså være tændt i knapt 5 timer i drivhuset, og tilsvarende ca. 6,5 timer i en vindueskarm.

Hvis planterne står i et rum i kælderen, uden sol

I drivhuset manglede der 2,6 det svarede til 4,8 timer lys, så vil man have et DLI på 5 skal der altså ca. 10 timers lys til, med en pære, der giver 150 µmol.

Kan man beregne, hvor mange µmol et LED vækstlys giver

Nej, det kan man ikke, og selv om der opgives en µmol skal man være forsigtig.
Lys har en bølgelængde, det synlige lys går fra blåt med en bølgelængde på ca. 400 nm og til rødt med en bølgelængde på ca. 700 nm. Energien i fotoner er afhængig af bølgelængden, en foton i det blå område har næsten dobbelt så megen energi som en i det røde område.
Mange LED lamper opgiver lysstyrken i lux, der måles i det grønne område ved 525 nm, og som planter ikke bruger, så lux kan ikke bruges til planter.
Som tommelfingerregel giver en god LED lampe 1,5 µmol pr. Watt – vel og mærke pr. Watt på selve LED’en. Der er elektronik i en LED lampe, som omsætter 230 Volt til ca. 3 Volt, det giver varme, og for at nedsætte varmen kører LED lamper på halv kraft, i elektronikke er der ca. 40% spild til varme, så en LED på 36 Watt bruger ca. 18 Watt, med 40% spild til varme giver det ca. 11 Watt til selve LED’en og ca. 17 µmol pr. kvadratmeter plantelys. Lamperne hænges i lav højde, så de kun dækker f eks en kvart kvadratmeter og lysstyrken dermed kommer op på 70 µmol.

Hjælper det at dække med plast i drivhuset

Når der er udsigt til frost kan man dække ømfindige planter i drivhuset med plast, jeg bruger almindelig afdækningsplast. Det hjælper, men hvor meget hjælper det?

Den 21. januar 2019 var en dejlig solskinsdag, om aftenen blev det overskyet og der kom sne næste morgen. Ved 17-tiden blev et bed med salat og andre planter dækket over med afdækningsplast til næste dag ved 10-tiden.

Temperaturen i drivhuset, den røde kurve, og temperaturen lige over bedet, den grønne kurve, følges ad på vej nedad, men når plasten dækkes på bliver temperaturen over bedet højere, på grund af den højere jordtemperatur i bedet, og natten igennem er temperaturen 1-1,5 grader højere, end hvis der ikke havde været plast på.

Det er ikke meget, temperaturen stiger, men temperaturen i drivhuset var oppe på 13-14 grader, og dagen før 20, og da der er mulighed for at varme bedet med drivhusluften og dermed bruge det til varmelager – så skulle det måske sættes igang.

Læg mærke til, at temperaturen i drivhuset er lidt højere end temperaturen udenfor, fordi det var overskyet. Den foregående nat var det skyfrit, og temperaturen i drivhuset var lidt lavere end udenfor, på grund af udstråling, se det foregående indlæg.

Drivhuset, en nat med let frost

Hvad er temperaturen i et drivhus uden varme i en nat med let frost? Der er mange myter og stearinlys i omløb, for en gartner er det ikke så svært, men meget overrasker nu alligevel.

Drivhuset er på 14 kvadratmeter, ligger på Røsnæs med udsigt til Kalundborg fjord. Den 19. januar 2019 var det tåget, sidst på eftermiddagen klarede det op, der var lige lidt sol før den gik ned, og så blev det let frost, minus 1-2 grader.

Temperaturer blev målt:
Jord ude, i 6 cm dybde på nordsiden af drivhuset
Drivhus, 170 cm over beddet
Udetemp, 200 cm over jord, på nordsiden af drivhuset
Over bed, 13 cm over spagnum i bed
I bed, 6 cm nede i bed

Temperaturerne blev målt med sensorer, DS18B20, der har en nøjagtighed på 0,0625 grader. De blev styret af en Arduino Uno R3 med en Iduino datalogger, der loggede hvert 10. minut. Arduino og datalogger er programmeret i C.

Data blev gemt på et 4 GB kort, og overført til Excel Starter – det viste sig dog, at denne gratis udgave af Excel, der kom med Windows 10, opfatter tallene fra dataloggeren som bogstaver, og det var derfor nødvendigt at overføre data til Google Sheet.

 

Udetemperaturen, den lidt snavsede gule, starter ved 3 grader, så kom solen frem og temperaturen steg lidt før natten satte ind og den langsomt faldt til 1 grads frost.

Temperaturen i drivhuset, den røde, starter ved 10 grader, svinger med solen og falder til minus 2. Læg mærke til, at det er koldere inde i drivhuset end udenfor, det skyldes udstråling, og er velkendt i drivhuse uden varme.
Temperaturen lige over bedet er lidt højere end i 2 meters højde, det skyldes varmen fra jorden i bedet.

Temperaturen i bedet starter ved 6 grader og falder gennem natten til knapt 3 grader. Det forhindrer ikke lufttemperaturen i drivhuset i at følge udetemperaturen – varmen fra bedet har altså ikke stor betydning.

Så er der jordtemperaturen i selvvandingskassen, den er lavere og falder hurtigere, end temperaturen i bedet. Det er fordi der er mindre jord i kassen end i bedet og der kommer varme op fra bunden af bedet.

Jordtemperaturen udenfor er målt i 6 cm dybde og er knapt 1 grad. Jorden er frossen i overfladen, men jord er en dårlig varmeleder, så varmen 6 cm nede kan ikke tø overfladen.

Hvad viser det

Temperaturen i uopvarmede drivhuse er om natten lavere end udenfor, når himlen er skyfri.

Jord er en dårlig varmeleder, og kun tæt på jorden er temperaturen lidt højere, hvis der er varme i jorden.

Jorden i selvvandingskasser er altid koldere fordi flamingokassen isolerer, så jorden ikke varmes op om dagen.

Plantevejledning

Så begynder hjemmesiden Plantevejledning at tage form, det er ment som en hjælp til have og drivhus. Du registrerer dig og får en mailadresse at sende spørgsmål til, det betyder, at spørgsmålene går uden om hjemmesiden, men besvarelsen bringes på hjemmesiden.

Det er forpligtende at starte sådan noget op, og vi håber, at det lykkes uden at køre os helt ned.

Dyrker du i vindueskarm, altan, have eller drivhus er du velkommen.

Og så skal vi lige slutte af med, at din mail selvfølgelig ikke videregives, og at vi passer godt på den med antivirus Bitcoin.