Clopyralid i honning og kompost

Clopyralid i honning og kompost

Clopyralid er et ukrudtsmiddel, der bruges i næsten hele Danmarks rapsareal, og i sukkerroer og forskellige slags kål. Det optages i planter og findes i honning fra raps og i resterne af planterne. I jord nedbrydes det ret hurtigt, men i vandige opløsninger, som i planter, nedbrydes det ikke. Det bindes ikke i jord og transporteres rundt med jordvandet.

I årene 2015-2017 blev der solgt 11.000 kg clopyralid aktivstof om året, i raps bruges 79 g pr. ha, så det giver ca. 139.000 ha behandlet raps. Nu bruges det også i andre afgrøder, men hovedparten bruges i raps.

Clopyralid optages i planterne, både fra jorden og ved sprøjtning, og transporteres rundt i hele planten. Bier samler nektar og pollen fra raps, og dermed også clopyralid. God bestøvning af en rapsmark kan forøge høsten med 9% til landmanden, men biavleren risikerer at få sin honning kasseret på grund af clopyralid.

I marts 2022 har Miljøstyrelsen udgivet en analyse af honning, foretaget af Københavns Universitet, den kan læses her. I 2016 var der clopyralid i 81% af 55 danske honningprøver og i 31% af honningprøverne var koncentrationen over 0,1 milligram pr. kg og honningen blev kasseret. Tilsvarende var der i 14 prøver fra 2017 clopyralid i 93% og 50% var over den tilladte værdi.

Københavns Universitet undersøgte 10 kommercielle honningprøver i 2019 og 2020, der var clopyralid i alle og koncentrationerne varierede fra 0,050 til 4,2 milligram pr. kg. med et gennemsnit på 0,345 (min udregning). En enkelt prøve er meget høj i forhold til de andre, hvis den udelades er gennemsnittet af resten 0,142 mg pr. kg.

I 2019 og 2020 var der skader efter brug af økologiske, flydende gødninger, baseret på sukkerroe vinasse, et affaldsstof fra sukkerproduktion. Sukkerroer sprøjtes med clopyralid mod ukrudet. Haveselskabet undersøgte 6 gødninger, resultatet kan læses her. Koncentrationerne af clopyralid i gødningerne varierede fra 0,499 mg pr. kg til 1166 med et gennemsnit på 0,847 (min udregning).

mg er forkortelse for milligram, tusindedel gram.

De flydende økologiske gødninger fortyndes til en tiendedel, og den gennemsnitlige koncentration af clopyralid er dermed 0,085 mg pr. kg og det gav kraftige skader på tomatplanter.

Koncentrationen i honning, hvis den meget høje udelades, er 0,142 mg pr. kg – altså næsten det dobbelte af, hvad der giver kraftige skader på tomatplanter! Den laveste dosering, der giver skader på tomat, ligger omkring 0,005.

Kompost

Andre tager sig af honningen, jeg vil kigge lidt på planter.

I 2000 var der problemer med clopyralid i kompost i USA. På golfbaner brugte man clopyralid til bekæmpelse af ukrudt, og afklippet græs, der komposteres, gav skader på planter. I dag er det i flere stater i USA forbudt at kompostere plantedele, der har været behandlet med clopyralid og tilsættes der husdyrgødning må de ikke fodres med behandlede planter.

Clopyralid har været brugt mod ukrudt i private græsplæner, men midlerne blev forbudt at bruge fra 2014. Tilbage er midlerne primært til raps, i brugsanvisningen til Matrigon 72 SG skriver firmaet bl.a.:

Planterester fra en afgrøde, som er behandlet med Matrigon 72 SG, og som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor etablering af en følsom afgrøde året efter en afgrøde behandlet med Matrigon 72 SG. Plantemateriale fra afgrøder behandlet med Matrigon 72 SG må ikke anvendes i drivhuse eller i kompost.

Men, hvis der ulovligt bruges clopyralid i plæner, og afklip sendes til kommunal kompostering, så ødelægges komposten.

Det store spørgsmål

Clopyralid er stabilt i planter og i opløsning, og nedbrydes kun af mikroorganismer i jord. Under kompostering af planter er der en meget kraftig mikrobiologisk aktivitet – hvorfor nedbrydes clopyralid ikke under komposteringen?

Vælg stjerner