Clopyralid i flydende gødninger godkendt

Clopyralid i flydende gødninger godkendt

I 2020 har der været mange klager over misvækst hos tomater og andre drivhusplanter, efter brug af flydende gødning, godkendt til økologisk brug. Haveselskabet har i en rapport fastslået, at det skyldes ukrudtsmidlet clopyralid, og analyser viste, at det findes i planteskadelige koncentrationer i 6 økologiske gødninger.

Clopyralid i gødningerne stammer fra vinasse af behandlede sukkerroer, først udvinder man sukker af sukkerroer, så gærer man ethanol af resten og efter destillation er vinasse det sidste restprodukt.

Hvad er clopyralid

Clopyralid er et ukrudtsmiddel, der virker som væksthormonet auxin i planter. Det virker ikke over for enkimbladede planter f eks græs, men heller ikke over for kålfamilien og enkelte andre. Clopyralid er let vandopløseligt, bindes ikke i jord og har en halveringstid på 1-2 måneder og findes stadig efter et år. Det nedbrydes af bakterier, men ikke af sollys, mere om det her.

Clopyralid markedsføres i Danmark i 8 forskellige sprøjtemidler, og de må anvendes i vinter- og vårraps, roer, frøafgrøder og græs, se Middeldatabasen.

Clopyralid har været brugt i mange år, i 2016 og 2017 var forbruget i Danmark på godt 11.000 kg om året.

Afhængig af afgrøde bruges der omkring 90 gram pr. ha så det svarer til ca. 122.000 ha der sprøjtes.

Er det et nyt problem

Nej, allerede i 2002 var der problemer med plantevækst i staten Washington efter brug af kompost. Årsagen var clopyralid i græsafklip, som stammede fra golfbaner. Et forsøg viste, at lige efter sprøjtning med clopyralid er der knapt 200 mg pr. kg tørstof græs, og efter 10 uger er det faldet til 1 mg, men grænseværdien for skader er 0,003 mg. Konklusionen var, at kompost af sprøjtet græs har for høje værdier efter et år.

Dyrkningsforsøg med kompost med et indhold af 0,082 mg clopyralid gav skader på tomater, når der blev tilført 7,5 cm og fræset ned.

Historien gentager sig

I 2020 var der igen problemer i Washington og også i Oregon, og det anbefales at kende evt. sprøjtninger før plantemateriale bruges til kompost, bruges der animalsk gødning skal foderet være fri for clopyralid og champignonkompost skal produceres ud fra clopyralid frie materialer.

Norsk analyse af flydende økologisk gødning i 2020 har fundet 992 µg clopyralid pr. kg (=0,992 mg) og skriver, at der kan forekomme planteskader ved 1 µg pr. kg jord.

Haveselskabets undersøgelser

I 2020 indsamlede Haveselskabet prøver af 6 økologiske gødninger, og fandt store værdier af clopyralid. I konklusionen skrives:

”Haveselskabets indsamling af organiske flydende gødninger har vist, at en række organiske flydende gødninger godkendt til økologisk jordbrug indeholder rester af clopyralid, der er aktivstoffet i en række ukrudtsmidler. Resterne forekommer i en størrelsesorden, der er planteskadelige.”

Og: ”Haveselskabet opfordrer til, at der udstikkes et forbud mod salg af nævnte produkter”

Der er ikke tvivl om, at de 6 producenter af økologisk gødning havde et problem i 2020, men Haveselskabet skriver, som om det samme er tilfældet i år, 2021. På hjemmesiden er der, 13. maj, en overskrift med ordlyden “Undgå flydende organisk gødning godkendt til økologisk brug”. På den måde skæres alle over en kam, og Haveselskabet har ikke undersøgt, om der er et problem med de samme gødninger i 2021.

Hvad siger forhandlerne

Pindstrup flydende gødning til økologisk dyrkning

Pindstrup skriver på hjemmesiden, at salget af Pindstrup flydende gødning til økologisk dyrkning blev standset i eftersommeren 2020. Produktet er udgået, der er skiftet leverandør og der forhandles nu Grøntsagsgødning til økologisk dyrkning, og den leveres i en anden emballage. Analyserapport fra NIBIO ligger på hjemmesiden og viser nul clopyralid.

Hornum naturnæring

På Hornum’s hjemmeside nævnes ikke noget om clopyralid.

GroGreen Universal Gødning

På GroGreen’s hjemmeside findes en analyserapport fra JHG ANALYTICAL SERVICES LIMITED, Irland, hvor der er analyseret for praktisk taget alt, man kan komme i tanke om, herunder clopyralid, med et nul.

GroGreen skriver, at de har fået prøven som Haveselskabet analyserede, og at den ved analyse i Irland ikke viste clopyralid, og:

”Man burde som minimum fra Haveselskabets side, få foretaget nye analyser, og derved få en ”second opinion” som enten kan af- eller bekræfte de voldsomme og uacceptable beskyldninger mod organiske gødningsprodukter og producenter.

Herudover vil det være relevant, at Haveselskabet omgående får foretaget forsøg der kan fastslå, om der er en årsagssammenhæng mellem anvendelse af gødningerne og mistrivsel i tomatplanterne.

Det vil være rimeligt at forlange, at Haveselskabet derfor tester alle, analyserede produkter igen, og denne gang hos tre uafhængige laboratorier for at verificere, at analyseresultaterne fra Haveselskabets laboratorium NIBIO vitterligt er korrekte, eller – som vores gentagne laboratorietests viser – at Haveselskabet’s resultater er fejlagtige.”

Og: ”Vi forlanger omgående et dementi fra Haveselskabet, der tilbage kalder påstanden om, at vores produkt indeholder Clopyralid.”

Substral Drivhusnæring

På hjemmesiden nævnes clopyralid ikke.

Grandiol Organic Liquid Plant Food

Produktet forhandles af Lidl, en søgning har ikke givet resultater.

ECOstyle Universal Gødning

Hjemmesiden nævner ikke clopyralid.

Hvad kan man gøre

En analyse hos det norske NIBIO koster 2790 NOK + afgifter.

Man kan også lave en prøvedyrkning med bønner eller ærter, her skal man dog være opmærksom på, at gødningsvirkningen kan kompensere en lav koncentration af clopyralid og at evt. misvækst kan skyldes andre ting.

Konklusion

Clopyralid er en joker, der nedbrydes meget langsomt og spredes med planterester og gødning, hvor kvæg fodres med behandlede planter. Det blev i 2020 fundet i 6 økologiske gødninger hvilket viser hvor svært det er at være på forkant med.

Pindstrup har ændret produkt, og GroGreen fremlægger analyse, der frikender produktet – det er altså muligt at købe kontrolleret, flydende gødning til økologisk brug i 2021.

Haveselskabets analyser mangler en kontrol, dvs en analyse af et produkt, som man er sikker på ikke indeholder clopyralid. Måden at fremføre resultaterne på har ført til en generel advarsel i offentligheden mod brug af flydende gødning godkendt til økologisk brug.

Vælg stjerner