Vinterdyrkning. Temperaturer på friland og under fibernet om efteråret

Vinterdyrkning. Temperaturer på friland og under fibernet om efteråret

Om foråret dækkes tidlige kartofler og grøntsager med fiberdug for at få en højere temperatur. Man kan også bruge fibernet efterår og vinter, der er en tydelig effekt, men hvorfor er svært at finde ud af, for der findes ikke målinger. Her bringes målinger af luft- og jordtemperaturer på friland og under fibernet på e skyfri nat og dag.

Målinger

Der blev målt i et telt af fibernet, 2 m langt, 1 m bredt og 50 cm højt. Temperatursensorer, DS18B20, blev anbragt i 10 cm dybde i jorden og 10 cm højde over jorden på friland og under fibernettet. Sensorerne måler med en nøjagtighed på 0,06 grader, og forskellen mellem de 4 sensorer lå inden for 0,3 grader. Der blev målt kontinuerligt via en Arduino mikroprocessor og resultaterne vist på et lille display. Hver halve time blev målinger logget til SD-kort.

De skrå kurver i venstre halvdel er de faldende temperaturer på en skyfri nat, og de klokkeformede i højre halvdel er temperaturerne på en skyfri dag.

Jordtemperaturen under fibernet er ca. 2 grader højere end på friland, dag og nat.

Om natten er lufttemperaturen under fibernet og på friland den samme.

Sidst på natten var jordtemperaturen under fibernet 7 grader højere end lufttemperaturen, fibernet isolerer altså slet ikke.

Om dagen steg temperaturen på friland til 20 grader og under fibernet til 25-30 grader. Temperaturen under fibernet er for høj, hvis det var teknisk muligt skulle fibernettet tages af om dagen på solskinsdage.

Vælg stjerner