Hvornår skal vækstlyset tændes

Hvornår skal vækstlyset tændes

Kan man ikke bare tænde sit vækstlys med et ur og lade det brænde 16 timer om dagen? Jo, i december og januar sker der ikke noget ved det, men tidligere og senere behøver man måske ikke at have det tændt hver dag – men hvilke dage?

I det følgende er der regnet på solens lys og hvornår vækstlys skal tændes – man kan springe det over og gå ned i bunden og se den generelle vejledning.

Dette er beregnet til LED-vækstlys i et drivhus eller vindueskarm og til at spare lidt på lyset i det tidlige forår og forhindre skader af for meget lys i det sene forår.

Hvor kraftigt er lyset fra vækstlampen
Planter lever af fotosyntese, der med lysets energi bygger CO2 om til sukker, der så videre laves til alt muligt andet i planten. Den mindste energipakke i lyset er en foton, og der skal 8 fotoner til at indbygge et CO2 molekyle. Der skal mange fotoner til, og en portion kaldes et mol, og der er 6,022 gange 10 med 23 nuller fotoner i et mol (prøv at Google Avogadros tal). En passende mellemvej til at måle plantelys er en milliontedel mol, et µmol – og det er et tal, man skal bruge uden at tænke videre over det.

Ca. halvdelen af energien i sollyset er infrarød varmestråling, og det kan ikke bruges i fotosyntese. Derfor måler man kun lys til planter i den synlige del, og det kaldes PAR, Photosynthetic Active Radiation, og det måles i µmol pr. kvadratmeter pr. sekund, også kaldet PPFD.

Så hvor kraftig er lyset fra vækstlampen? Det er måske lidt voldsomt at skrive, at det er der ingen, der ved, for jeg har endnu ikke set en vækstlampe der sælges med de nødvendige data (men den tager vi en anden gang). Indtil fabrikanterne giver de oplysninger til forhandlerne må vi nøjes med at en lampe i en vis afstand dækker et område, og så er det lys ”nok” til at supplere solen.

Hvor kraftigt er lyset fra solen
Her er vi på sikker grund, for DMI har for nylig frigivet målinger af indstråling, og de findes her. Det er målinger af både PAR og infrarød, og det er en energimåling i Watt pr. kvadratmeter. Det kan omregnes til PAR ved at gange med 2,1 og det er så µmol pr. kvadratmeter pr. sekund.

Hvor meget lys skal en plante have
Hvis en plante skal bestille noget skal den have 100-150 µmol. Midt på vinteren giver solen ca. det halve, og i juni og juli omkring 1600 µmol i klart solskin.

Hvis en plante får 200 µmol i 2 time giver det ca. det samme resultat som 400 µmol i 1 time. Man kan derfor lægge alle µmol sammen og få et tal for hvor meget lys planten har fået på en dag.

Et eksempel: 200 µmol i 12 timer: Da µmol er pr. sekund skal de 200 µmol ganges med antallet af sekunder i 12 timer: 200 µmol * 12 timer * 60 minutter * 60 sekunder = 8.640.000 Dette tal skal divideres med 1 million for at få antal mol, nemlig 8,64 og det er lettere at håndtere.

De 8.64 er summen af lys på den dag, også kaldet DLI, Daily Light Integral.

Hvor længe skal vækstlyset være tændt
Som grundregel skal planter have mindst 8 timer nat – altså max 16 timer lys.

Til overvintring i drivhus eller vindueskarm behøves der ikke vækstlys, men sår man tomater i begyndelsen af marts skal der gerne lidt tilskud på en gråvejrssdag.

Uge 11 i 2020, begyndende med mandag 9/3, er et godt eksempel. Der er 4 dage, hvor lysstyrken midt på dagen kommer over 1000 µmol, men også et par dage med regnvejr, hvor der kun er omkring en fjerdedel.

På figuren herover er de daglige lyssummer, DLI, beregnet. En rimelig værdi for DLI er over 15. På friland, de blå søjler, er gennemsnittet 15,6, og det betyder at der er lys nok til at planter kan gro. Glas med dug lader kun 60% af lyset gå igennem, de gule søjler, og her er gennemsnittet 9,4. Tændes vækstlyset 12 timer dagligt med 200µmol ses resultatet på de gule søjler, og det giver et gennemsnit på 18,0.

Hvis DLI er under 15 betyder det ikke, at der mistes noget – det vokser bare lidt langsommere. Inden for 1-2 uger kan man godt tillade sig at regne et gennemsnit, for et par dage med sol opvejer et par dage med gråvejr og regn.

Konklusion for uge 11, 2020
For uge 11, 2020, der går fra 9-16 marts, er der sol nok på friland til planteproduktion.

I et drivhus, og en vindueskarm, er der sol nok på dage med sol, men på gråvejrsdage skal der tændes for vækstlys hvis man ønsker god vækst.

Indtil uge 11 kan planter klare sig med solen, men ønskes der vækst skal der vækstlys hver dag uanset sol eller ej.

Hvornår kan vækstlyset undværes
Bare 2 uger senere, 23-30 marts, var der mange dage med klart sol og en enkelt dag med gråvejr. DLI var henholdsvis 30-31 og 11 på friland, og dermed 18 og 6 i gråvejr.

Overordnet vejledning
Planter kan overvintre i drivhuse og vindueskarme uden vækstlys.

Skal planterne gro skal vækstlys tændes hver dag i januar og februar.

I marts og første halvdel af april skal vækstlyset kun tændes på gråvejrsdage – efter midten af april er vækstlys overflødigt.

Og hvordan gør man så det
Følg med i vejrudsigten og brug din erfaring om lokale vejrforhold. Nogle dage vil vejret alligevel være anderledes end forventet, og det sker der ikke noget ved.

Vælg stjerner