Griffelråd, sorter calcium og vanding

Fra midt på sommeren og vækstsæsonen ud er der mange, der spørger om hvad de sorte ender på tomater er for noget. Og det er godt, for det viser, at der kommer nye tomatdyrkere til, men det er selvfølgelig ikke godt at de har problemet.

Skal der gøres noget ved griffelråd er det på høje tid, for det drejer sig om sorter, plantesække, kalkning og vanding.

Hvad er griffelråd
Når en tomat dannes i blomsten må den ikke mangle vand, og selv om en tomatplante er vandet kan der opstå vandmangel i de ”fjerne egne”. Det medfører, at safttransporten er for lav til at forsyne den nydannede tomat med næringsstoffer, og her er det især calcium, der er problemet, for det er en del af cellevæggene.
Så griffelråd er calciummangel i den helt unge tomat, forårsaget af vandmangel i tomaten.

Griffelråd ses først når tomaten er vokset godt til, og så er det længe for sent at gøre noget ved det. Man kan sagtens spise tomaterne, bare skær det sorte af.

Hvad skyldes griffelråd
Nogle tomatsorter får griffelråd, andre ikke. Gå ind på de store frøhandler, også udenlandske, og søg på griffelråd, og så er det med at prøve sig frem og finde sorter, der også passer i smag.

Næste punkt er calcium mangel i dyrkningssubstratet – spagnum, kompost eller jord. Køb en pose granuleret jordbrugskalk og kom en lille håndfuld ved hver plante og bland det i, men gør det nu, for kalk tager op til et årstid om at komme på plads – sådan rent kemisk.
Æggeskaller skal have et ord med på vejen, de består også af kalk, og der skrives meget om dem. De er meget langsomt nedbrydelige på grund af de proteinstoffer, der også er i skallen, og pH skal være under 6,8 for at de opløses. At de tilsyneladende hjælper skyldes, at skaden sker 2-3 uger før man ser den.
Regnvand indeholder ikke kalk, og det gør ikke noget, for kalken bør være i jorden. Grundvand indeholder en masse kalk, og vil man dyrke sorter med tendens til griffelråd, så er grundvand en ekstra sikring.

Vandingen skal være i orden, det er den i selvvandingskasser, men dyrkes der frit i jorden eller i kompost, så kan det se fint ud, men prøv at grave lidt, jeg bliver selv forbavset ved at se, at kun de øverste 10 cm er fugtige. Det går godt, men når det kniber, så går det meget hurtigt galt.
Vandmangel i de ”fjerne egne” af tomatplanten er typisk i varmt vejr, hvor vandet er fordampet før det når så langt. Men en dag med regn kan være lige så skadelig, for planten trækker ikke nok vand op til at forsyne sig med næring.

Som regel er det kun enkelte tomater i en klase, der har griffelråd, og det viser, at det ikke er calcium mangel som sådan, for det er ikke noget, der kommer og går. Vil man vide mere om årsagerne så skriv ned hvornår de enkelte blomster er sprunget ud og hvordan vejret var og hvilke tomater, der fik griffelråd. Det kan blive et stort arbejde, men vores drivhuse er forskellige, så det kan vise vejen frem i dit drivhus.

, nogle sorter får griffelråd, man kan forebygge ved at blande lidt jordbrugskalk i jorden/komposten, men det skal helst ske et par måneder før plantning. Vanding med grundvand er en ekstra sikring, men find nogle sorter, der ikke har problemet.

 

Hvad giver smag i tomater

Smag kan ikke diskuteres, men når det gælder tomater kan det nu nok lade sig gøre. Hvilke tomater smager bedst? Der er altid nogle, der berømmer en sort, og andre der siger, at netop den tomat smager ikke af noget. Efterhånden får man en følelse af, at samme slags tomater smager forskelligt alt efter hvem, der dyrker dem.
Jeg har prøvet at grave lidt i det.

Hvad er tomatsmag
En tomat indeholder mange slags syrer, sukker og duftstoffer. Syre og sukker er let at analysere, og det bruges derfor til at beskrive smagen og undgå, at vi er forskellige.

Sorter
Der findes mange typer tomater med forskellige former og farver, de kan inddeles i 2 hovedgrupper: Heirloom, der er de gamle, frøstabile sorter og F1-hybrider, der som navnet siger, er forædlede.

Heirloom tomater er generelt bløde og frigiver hurtigt alle smagsstoffer når de spises – derfor giver de en stærkere oplevelse. Men en heirloom sort kan være forskellig alt efter hvor den kommer fra. Tomater er selvbestøvende, men især humlebier trækker på dem, og kan bestøve nyudsprungne blomster med pollen fra andre tomatsorter, billeder på nettet viser forskelle inden for samme heirloom sort.

F1-hybrider er primært forædlet så de kan tåle transport, de er faste og frigiver derfor smagen mere langsomt. Mange taler nedsættende om F1-hybrider, men dyrkningsmåden betyder meget, og en sort som Sungold viser, at ikke alle F1-hybrider er smagsløse – den er til gengæld så tynd i skallen, at mange revner allerede på planten, og derfor kan den ikke købes i forretninger.

Mange tager frø med hjem fra en ferie sydpå, eller dyrker en velsmagende tomat fra en forretning. Det er sorter, der her et større behov for sol og temperatur, end de får i Danmark, og det er ofte en skuffelse.

Dyrkningsforhold
Saftevand og tomater har det til fælles, at jo mere vand, jo mindre smag. Efter 2 år med selvvandingskasser begyndte jeg at dyrke i min egen kompost, og pludselig smagte tomaterne af noget.
Planter har let til vandet i selvvandingskasser, frit udplantet i jord er det modsatte, og spagnum og kompost ligger derimellem.

Gødning er meget vigtig, i dyrkningsforsøg er der altid et større indhold af syrer og sukker i tomater gødet med kunstgødning fremfor økologisk dyrkede.
Skal man så droppe økologisk dyrkning? Nej da, men man skal lige stoppe op og overveje hvad man gør. Hvis kompost ikke er ordentligt omsat spiser den sin egen gødning.  Måske skal der bruges en anden kompost eller mere af det? Man kan holde bælgplanter i en kompost for sig og man kan dyrke for at få en god kompost – hestebønner kan anbefales.

Solen driver det hele, og et kalket drivhus beskytter planterne i stærk sol, men i gråvejr mangler de sol og kan ikke danne sukker. Gardiner i drivhuset løser problemet, men det er nok de færreste, der har det.
Det er bladene, der danner sukkeret, og det er lidt af en balancegang, for tomaterne skal også have sol for at få farve. For mange blade hæmmer luftskiftet og giver gråskimmel, men generelt skal blade under den nederste klase med frugter fjernes.

Til slut
er kun at sige, at vi alle har vores favoritter, og hvert år lige skal prøve et par nye, og på den måde finder vi de sorter, der passer den enkeltes smag og måde at dyrke på.

 

Beskæring af tomater

Der er 2 typer af tomater: determinate og indeterminate.

Determinate, busktomater, skal ikke knibes for sideskud, planterne bliver ret lave og tomaterne modner næsten på en gang – de er beregnet til dyrkning på mark og høst med maskiner.

Indeterminate vokser og danner sideskud og tomatklaser hele tiden. Hvis sideskuddene ikke fjernes kommer planterne til at fylde rigtig meget. Men, det er ikke nødvendigt at fjerne alle sideskud, for sideskud stjæler ikke næring fra planten, men giver nye tomater.

Der findes også 2 typer af hobbyavlere: dem, der bare skal have tomater, og dem, der eksperimenterer med mange sorter. De har faktisk brug for hver sit plante- og beskæringssystem.

På figuren er der 2 selvvandingskasser, eller bede eller en meter, hvis der er plantet frit ud i jorden. Til venstre fjernes alle sideskud, så der er plads til 3 planter. Til højre er der kun plantet en plante, men de 2 nederste sideskud føres op og fylder den plads, som 2 ekstra planter skulle bruge.

Til den venstre kasse laver man selv sine planter, den højre køber færdige planter, og man kan altså klare sig med 1/3 planter. Køber man planter skal de være i blomst og fra et sted, hvor de bliver passet med vand.

Om man laver 1 hovedstængel eller 3 skal alle efterfølgende sideskud fjernes, og som gammel gartner stikker jeg dem i jorden så de slår rod. De bliver plantet ud på friland, og går det godt giver det tomater, og går det ikke, har det ikke kostet noget.

Omkring august bliver tomatplanterne i drivhuset lidt trætte, prøv at skifte dem ud med dem på friland, det giver et ekstra hold tomater om efteråret.

Kan man tage frø af F1-hybrider af tomater?

Det spørges der tit om, kan man tage frø af F1-hybrider af tomater? Ja, det kan man da, men man får ikke de samme slags planter, som man tog frø af.

Hvis nu et frøforædlingsfirma har en tomatsort, der smager godt, men gror elendigt, og en anden sort, der gror fint, men smager elendigt, så kan man da bare kombinere de 2 ting i en ny sort? Ja, det tager nogle år og en masse penge, og så har man en ny supersort. Nu er det sådan, at det er frit at forædle, så et andet firma tager supersorten og krydser f eks lidt anderledes blade på og vips, har man en ny, ny supersort. Det kostede ikke meget at ændre bladene, så nummer 2 firma kan sælge frø billigere og udkonkurrere det første firma, så gjorde alt arbejdet.

Hvad gør man så

Der findes en anden udvej, man kan stabilisere de gode egenskaber i udgangssorterne, det gøres ved at indavle dem i 6-16 generationer, og så har man 2 sorter, der for alvor er ubrugelige, men som hver har enkelte gode egenskaber. Krydser man dem, får man i første generation, kaldet F1, de gode ting kombineret, men det koster penge, for blomsterne skal håndbestøves for at være sikker på at der kommer det rigtige frø. Firmaet har nu de 2 degenererede sorter og kan lave F1-hybrider i mange år, hvis de holdes vedlige. Krydser man på en F1-hybrid får man i næste generation, F2, alle de dårlige egenskaber frem, så man er sikker på, at andre firmaer ikke stjæler F1-sorten.

Man kan være heldig at få en tomat fra F1, som er god nok, men ikke så god som F1-hybriden, det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Jeg har nu dyrket Sungold i flere år, det er en gul F1-hybrid med fantastisk smag. Efterhånden kommer der selvsåede tomater, og enkelte får lov til at blive stående, og de ligner Sungold på alle måder, men smager ikke af noget.

Det er spændende at prøve noget nyt, men man skal også tænke på, at de tomater, der sælges i supermarkeder, er beregnet til kommerciel avl, dvs de kræver optimale forhold på alle måder for at leve op til deres bedste, og det kan man ikke i et hobbydrivhus.

I snart mange generationer er der dyrket tomater i Europa, og efterhånden er der opstået sorter, der er frøstabile, så man selv kan tage frø og så. Antallet af sorter, frøstabile og F1-hybrider, er meget stort, så man kan altid finde en med smag, farve og form, man kan lide. Hvordan man dyrker dem har dog også betydning, det mærkede jeg da selvvandingskasserne blev erstattet af dyrkning i bede.