Neonicotinoid i foderet til humlebilarver giver hjerneskader og dårligere indlæringsevne som voksne

Professor Richard J. Gill, Imperial College London, har ledet en gruppe forskere der har fundet, at hvis larver af humlebier fodres med en sukkeropløsning, der er tilsat 5 ppb imidacloprid, så får de mindre udviklet hjerne og dårligere evner til at lære som voksne.

Imidacloprid er et neonicotinoid, en gruppe insekticider, der skader bier i meget små mængder. Ppb betyder parts pr billion, 1 til en milliard, eller et gram pr. tusind ton, og tusind ton vand er en terning på 10 x 10 x 10 meter, så 5ppb er altså 5 gram fortyndet i tusind ton vand.
Tidligere undersøgelser har vist, at 5 ppb er den koncentration, der findes i nektar og pollen i vilde blomster i nærheden af sprøjtede rapsmarker og at 97% af neonicotinoid i et bistade i nærheden af rapsmarker, stammer fra vilde blomster.

Bier er kloge insekter, og man kan træne dem op til at reagere på en duft, f. eks. fra en blomst, så den forbinder duften med mad i form af nektar og pollen. Hos humlebier uden imidacloprid kunne 75% lære at forbinde en duft med mad, men kun 55% hos bier fodret med inidacloprid.
En bestemt del af hjernen, kaldet svampelegemet, var mindre hos bier fodret med imidacloprid, og der var en klar sammenhæng mellem størrelsen af svampelegemet og indlæringsevne.

En reduktion i indlæringsevne betyder for en bi familie som helhed, at der er færre voksne bier til at lære unge bier og at indlæringen går langsommere. Dette kan betyde kollaps for en bi familie.

Siden 2013 har imidacloprid og 3 andre neonicotinoider været forbudt at bruge i EU, men Danmark dispenserede. Fra 2016 til 2017 steg salget af imidacloprid fra 2248 kilo til 4171 kilo, en stigning på 85%.  Først i november 2019 fulgte Danmark EU’s forbud mod anvendelse af disse midler.