Kimskimmel, væltede kimplanter

Når et frø begynder at spire bevæger det sig ud i en verden, fyldt med fjender. For kimplanter er den største fare forskellige svampe af slægten Pythium.

Pythium
Svampe vokser som meget tynde tråde, kaldet hyfer, de er omkring 5 tusindedele millimeter tykke. Selv om nogle svampe kan vokse relativt hurtigt, går det alligevel langsomt. Pythium har andre muligheder. Den danner nogle meget tykvæggede  sporer, som kaldes Oogonier. Når de spirer dannes der zoosporer, små svampesporer uden cellevæg, som kan svømme omkring. De tiltrækkes af næringsstoffer, som siver ud af de spirende frø og kimplanter, og inficerer dem.

Dårlig spireevne hos frø kan skyldes angreb af kimskimmel under spiringen, og efter spiring kan mange kimplanter vælte på grund af angreb af Pythium. Hvis der er Oosporer i jorden/spagnum begynder de at spire allerede en halv time efter et frø er kommet i jorden.
Det lyder slemt, og årsagen til at frø bliver til planter er resten af mikrobiologien, der konkurrerer med Pythium om at udnytte de næringsstoffer, der naturligt siver ud fra spirende frø og kimplanter, men som gør det uden at skade planterne – det er biologisk bekæmpelse.

Hvad kan man gøre
Kodeordet er vand, de små zoosporer skal have vand for at svømme rundt og finde en kimplante. Problemet er, at frø også skal have vand for at kunne spire, så hvad gør man?

Renlighed er første ting, brug god, ny spagnum og nye potter. Spagnum’en skal være lidt mere tør, end man synes – det giver en langsom spiring, men mere sikker. Til gengæld kan spagnum’en ikke tåle at tørre mere, så det er nødvendigt at komme potterne i en plastpose og holde dem et sted, hvor der ikke er store temperatursvingninger, så der dannes dug i poserne.
Når kimplanterne kommer frem skal plastposerne tages af – derved tørrer overfladen af spagnum’en, men kimplanterne har allerede rødder på 3-5 cm, så de klarer sig. Spidsen af rødderne er ikke modtagelige, så der skal vandes ved at stille potten i en skål med vand, kun nogle få minutter.
Med lidt øvelse kan man lave en potte med kimplanter, hvor overfladen er næsten tør, og bunden har nok vand til at planterne kan gro.

Når de første blade dannes er det værste overstået og så skal der prikles…..

PS.: Der er andre svampe, der giver kimskimmel, men kuren er den samme.