Griffelråd, sorter calcium og vanding

Fra midt på sommeren og vækstsæsonen ud er der mange, der spørger om hvad de sorte ender på tomater er for noget. Og det er godt, for det viser, at der kommer nye tomatdyrkere til, men det er selvfølgelig ikke godt at de har problemet.

Skal der gøres noget ved griffelråd er det på høje tid, for det drejer sig om sorter, plantesække, kalkning og vanding.

Hvad er griffelråd
Når en tomat dannes i blomsten må den ikke mangle vand, og selv om en tomatplante er vandet kan der opstå vandmangel i de ”fjerne egne”. Det medfører, at safttransporten er for lav til at forsyne den nydannede tomat med næringsstoffer, og her er det især calcium, der er problemet, for det er en del af cellevæggene.
Så griffelråd er calciummangel i den helt unge tomat, forårsaget af vandmangel i tomaten.

Griffelråd ses først når tomaten er vokset godt til, og så er det længe for sent at gøre noget ved det. Man kan sagtens spise tomaterne, bare skær det sorte af.

Hvad skyldes griffelråd
Nogle tomatsorter får griffelråd, andre ikke. Gå ind på de store frøhandler, også udenlandske, og søg på griffelråd, og så er det med at prøve sig frem og finde sorter, der også passer i smag.

Næste punkt er calcium mangel i dyrkningssubstratet – spagnum, kompost eller jord. Køb en pose granuleret jordbrugskalk og kom en lille håndfuld ved hver plante og bland det i, men gør det nu, for kalk tager op til et årstid om at komme på plads – sådan rent kemisk.
Æggeskaller skal have et ord med på vejen, de består også af kalk, og der skrives meget om dem. De er meget langsomt nedbrydelige på grund af de proteinstoffer, der også er i skallen, og pH skal være under 6,8 for at de opløses. At de tilsyneladende hjælper skyldes, at skaden sker 2-3 uger før man ser den.
Regnvand indeholder ikke kalk, og det gør ikke noget, for kalken bør være i jorden. Grundvand indeholder en masse kalk, og vil man dyrke sorter med tendens til griffelråd, så er grundvand en ekstra sikring.

Vandingen skal være i orden, det er den i selvvandingskasser, men dyrkes der frit i jorden eller i kompost, så kan det se fint ud, men prøv at grave lidt, jeg bliver selv forbavset ved at se, at kun de øverste 10 cm er fugtige. Det går godt, men når det kniber, så går det meget hurtigt galt.
Vandmangel i de ”fjerne egne” af tomatplanten er typisk i varmt vejr, hvor vandet er fordampet før det når så langt. Men en dag med regn kan være lige så skadelig, for planten trækker ikke nok vand op til at forsyne sig med næring.

Som regel er det kun enkelte tomater i en klase, der har griffelråd, og det viser, at det ikke er calcium mangel som sådan, for det er ikke noget, der kommer og går. Vil man vide mere om årsagerne så skriv ned hvornår de enkelte blomster er sprunget ud og hvordan vejret var og hvilke tomater, der fik griffelråd. Det kan blive et stort arbejde, men vores drivhuse er forskellige, så det kan vise vejen frem i dit drivhus.

, nogle sorter får griffelråd, man kan forebygge ved at blande lidt jordbrugskalk i jorden/komposten, men det skal helst ske et par måneder før plantning. Vanding med grundvand er en ekstra sikring, men find nogle sorter, der ikke har problemet.

 

Hvad giver smag i tomater

Smag kan ikke diskuteres, men når det gælder tomater kan det nu nok lade sig gøre. Hvilke tomater smager bedst? Der er altid nogle, der berømmer en sort, og andre der siger, at netop den tomat smager ikke af noget. Efterhånden får man en følelse af, at samme slags tomater smager forskelligt alt efter hvem, der dyrker dem.
Jeg har prøvet at grave lidt i det.

Hvad er tomatsmag
En tomat indeholder mange slags syrer, sukker og duftstoffer. Syre og sukker er let at analysere, og det bruges derfor til at beskrive smagen og undgå, at vi er forskellige.

Sorter
Der findes mange typer tomater med forskellige former og farver, de kan inddeles i 2 hovedgrupper: Heirloom, der er de gamle, frøstabile sorter og F1-hybrider, der som navnet siger, er forædlede.

Heirloom tomater er generelt bløde og frigiver hurtigt alle smagsstoffer når de spises – derfor giver de en stærkere oplevelse. Men en heirloom sort kan være forskellig alt efter hvor den kommer fra. Tomater er selvbestøvende, men især humlebier trækker på dem, og kan bestøve nyudsprungne blomster med pollen fra andre tomatsorter, billeder på nettet viser forskelle inden for samme heirloom sort.

F1-hybrider er primært forædlet så de kan tåle transport, de er faste og frigiver derfor smagen mere langsomt. Mange taler nedsættende om F1-hybrider, men dyrkningsmåden betyder meget, og en sort som Sungold viser, at ikke alle F1-hybrider er smagsløse – den er til gengæld så tynd i skallen, at mange revner allerede på planten, og derfor kan den ikke købes i forretninger.

Mange tager frø med hjem fra en ferie sydpå, eller dyrker en velsmagende tomat fra en forretning. Det er sorter, der her et større behov for sol og temperatur, end de får i Danmark, og det er ofte en skuffelse.

Dyrkningsforhold
Saftevand og tomater har det til fælles, at jo mere vand, jo mindre smag. Efter 2 år med selvvandingskasser begyndte jeg at dyrke i min egen kompost, og pludselig smagte tomaterne af noget.
Planter har let til vandet i selvvandingskasser, frit udplantet i jord er det modsatte, og spagnum og kompost ligger derimellem.

Gødning er meget vigtig, i dyrkningsforsøg er der altid et større indhold af syrer og sukker i tomater gødet med kunstgødning fremfor økologisk dyrkede.
Skal man så droppe økologisk dyrkning? Nej da, men man skal lige stoppe op og overveje hvad man gør. Hvis kompost ikke er ordentligt omsat spiser den sin egen gødning.  Måske skal der bruges en anden kompost eller mere af det? Man kan holde bælgplanter i en kompost for sig og man kan dyrke for at få en god kompost – hestebønner kan anbefales.

Solen driver det hele, og et kalket drivhus beskytter planterne i stærk sol, men i gråvejr mangler de sol og kan ikke danne sukker. Gardiner i drivhuset løser problemet, men det er nok de færreste, der har det.
Det er bladene, der danner sukkeret, og det er lidt af en balancegang, for tomaterne skal også have sol for at få farve. For mange blade hæmmer luftskiftet og giver gråskimmel, men generelt skal blade under den nederste klase med frugter fjernes.

Til slut
er kun at sige, at vi alle har vores favoritter, og hvert år lige skal prøve et par nye, og på den måde finder vi de sorter, der passer den enkeltes smag og måde at dyrke på.

 

Beskæring af tomater

Der er 2 typer af tomater: determinate og indeterminate.

Determinate, busktomater, skal ikke knibes for sideskud, planterne bliver ret lave og tomaterne modner næsten på en gang – de er beregnet til dyrkning på mark og høst med maskiner.

Indeterminate vokser og danner sideskud og tomatklaser hele tiden. Hvis sideskuddene ikke fjernes kommer planterne til at fylde rigtig meget. Men, det er ikke nødvendigt at fjerne alle sideskud, for sideskud stjæler ikke næring fra planten, men giver nye tomater.

Der findes også 2 typer af hobbyavlere: dem, der bare skal have tomater, og dem, der eksperimenterer med mange sorter. De har faktisk brug for hver sit plante- og beskæringssystem.

På figuren er der 2 selvvandingskasser, eller bede eller en meter, hvis der er plantet frit ud i jorden. Til venstre fjernes alle sideskud, så der er plads til 3 planter. Til højre er der kun plantet en plante, men de 2 nederste sideskud føres op og fylder den plads, som 2 ekstra planter skulle bruge.

Til den venstre kasse laver man selv sine planter, den højre køber færdige planter, og man kan altså klare sig med 1/3 planter. Køber man planter skal de være i blomst og fra et sted, hvor de bliver passet med vand.

Om man laver 1 hovedstængel eller 3 skal alle efterfølgende sideskud fjernes, og som gammel gartner stikker jeg dem i jorden så de slår rod. De bliver plantet ud på friland, og går det godt giver det tomater, og går det ikke, har det ikke kostet noget.

Omkring august bliver tomatplanterne i drivhuset lidt trætte, prøv at skifte dem ud med dem på friland, det giver et ekstra hold tomater om efteråret.

Lysmåling og automatisk vanding

Automatisk vanding kan gøres på flere måder, det mest nærliggende er at måle jordens fugtighed. Det kan gøres på flere måder, men ingen af dem er gode – de bruges derfor ikke i praksis på gartnerier.
Planters vandforbrug hænger nøje sammen med solens indstråling, så hvorfor ikke bare måle styrken i solskinnet? Det gør man i forvejen på gartnerier, men der er mange andre faktorer, så heller ikke solen bruges til automatisering af vanding.

I hobbydrivhuse er forholdene lidt mere enkle, men måling af solens indstråling ligger på den forkerte side af 6.000 kr. Små solceller koster derimod ikke meget.

Hen over vinteren har jeg puslet med måling af solen via små solceller, og det nærmer sig noget brugeligt. Solceller giver en vis spænding (volt) næsten uanset hvor stærk solen skinner. Strømstyrken (ampere) øges med solen styrke, men aftager så, og det hele afhænger af, hvor stor belastning (ohm) der lægges på solcellerne.
Mine små solceller måles via en mikroprocessor, Arduino, og giver et tal mellem 0 og 1023 – det omsættes så til solindstråling, Watt pr. kvadratmeter via målinger fra Sveriges Meteorologiske Institut, de danske målinger koster penge.

Her i foråret skal målingerne styre tilskudslys i drivhuset, senere skal de styre den automatiske vanding.

En anden metode er temperaturen, den har jeg tidligere brugt med held, og jeg er i gang med at udvikle algoritmer til vanding efter temperatur – ikke i drivhus med til bonsai. Efter planen ender det med 3 uafhængige vandingssektioner og en temperaturstyring i kolde vintre, og det hele skal gerne styres trådløst, så der er store udfordringer.

Når der er lidt praktiske erfaringer kommer jeg tilbage med enkeltheder.

Skinner solen nok til plantevækst en måned efter vintersolhverv?

3 uger inde i januar kan man mærke, at dagene begynder at blive længere, men er der lys nok til plantevækst? Den korte forklaring er, at selv på en gråvejrsdag kan planter overleve uden at bruge af deres opsparede energi, og på en solskinsdag gror de ca. 20% af hvad de gør på en sommerdag.

 

Solens udstråling består af ultraviolet lys, synligt lys og en masse infrarød varmestråling. Måler man energien sker det som global stråling i Watt pr. kvadratmeter.

Planter udnytter kun en del af solens lys, hovedsagelig de blå og røde farver – den del af lyset kaldes PAR, Photosynthetic Active Radiation og måles i µmol fotoner pr. kvadratmeter pr. sekund, normalt skrives kun µmol.

Det er forholdsvis let at måle den globale stråling og herfra kan der omregnes til PAR. En direkte måling af PAR kræver avancerede sensorer, der er dyre, samt at man ved, hvad man gør.

Indtil Danmarks Meteorologiske Institut lavede hjemmesiden om, kunne globalstrålingen findes på nogle målestationer, nu kan man kun se hvor mange timer solen skinner, og det kan ikke bruges til noget. Globalstrålingen koster penge…..

Men Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut lægger timeværdier af globalstråling frit tilgængeligt, endda som Excelfiler. Man skal blot oplyse, at data kommer fra SMHI og om der er lavet beregninger.

De følgende data stammer fra SMHI målestation i Lund og globalstråling er omregnet til µmol. Den 17. januar 2020 var i Lund en dejlig dag med klart solskin hele dagen, næste dag, den 18. var til gengæld overskyet og med meget lav indstråling.
De svenske målinger er timemålinger af Watt pr kvadratmeter, jeg omregner dem til µmol pr kvadratmeter pr sekund og summerer for at få DLI, Daily Light Integral, summen af fotosyntetisk lys på en dag.

Den 17. januar var DLI 6,32 og den 18. 1,35 – og hvad betyder så det? Planter skal have en vis mængde lys for at overleve, og et DLI på 1,35 er minimum for de fleste planter. Et DLI på 6,32 svarer til ca. 20% fotosyntese i forhold til en sommerdag.
Regner man lidt videre, til en gennemsnitlig lysstyrke, så var den 397 µmol den 17. og 94 µmol den 18. – det svarer ca. til henholdsvis en LED på 10 Watt og det dobbelte af hvad man giver med en stærk LED.

Så selv om vi kun lige har overstået halvdelen af vinteren, så så er der lys nok på en gråvejrsdag til at vedligeholde planter, og på en solskinsdag gror de, og behøver ikke tilskudslys.

 

Overvintring af planter i drivhuset

De seneste vintre har være milde, og i lange perioder har der ikke været frost. Mange sommerblomster kan klare temperaturer omkring 5 grader, tomater har lidt sværere ved det, men på dage med sol stiger temperaturen, og det får dem til at stå igennem.

Men, skal hele drivhuset varmes op, eller bare et drivhus i drivhuset, en kuvøse? Og hvilken varmekilde skal man bruge?

Varmeforbruget i et drivhus er meget stort, glas isolerer næsten ikke, så det kan blive en bekostelig affære. Og vandrehistorien om, at et stearinlys kan holde drivhuset frostfri – den gælder altså ikke i praksis.
Først skal drivhuset isoleres, det sker med bobleplast. Det tager en del lys, men vil man bare overvintre betyder det ikke noget. Derimod bliver der høj luftfugtighed under plast, især i milde perioder, så der skal lidt udluftning til, og det koster på varmeregningen.

Har man ikke så mange planter kan der laves et drivhus i drivhuset, mit er på ca. 60 gange 100 cm og ca en meter højt, bare lidt pinde og snor og afdækningsplast hen over.

Varme

Man kan vælge mellem el, gas eller petroleum, som outsider er der en brændeovn, men så skal der fyres om natten, og drivhuset skifter status fra at være en mindre bygning til at være boligareal, og det vil kunne mærkes på ejendomsskatten.

Brændere til gas og petroleum findes i forskellige udformninger, de koster fra ca. 500 kr og op og mange af dem skal tændes manuelt. Gasbrændere danner meget vanddamp under forbrændingen, og det er ikke godt.

Strøm er umiddelbart det dyreste, men i praksis alligevel den billigste opvarmning, da den kan styres ret nøjagtigt. Man kan købe en termostatafbryder til at sætte i en stikkontakt, med ekstern føler. Problemet med strøm er at finde en varmeblæser, der er lille nok – et drivhus i drivhuset behøver kun 50-100 Watt.

Min løsning er et drivhus i drivhuset, med el-opvarmning, styret af en lille computer, Arduino. Vinteren 2018 var der enkelte nætter, hvor det blev for koldt – da satte jeg en varmeblæser på 400 Watt i drivhuset, og det klarede kulden.

Lys

Skal planterne have lys for at overvintre? Hvis de bare skal holdes levende er det ikke nødvendigt. Jeg dyrker i drivhuset om vinteren, og selv omkring jul, hvor solen er lavest, er der en lille smule vækst, og i slutningen af januar sker der for alvor noget.

LED lys er billige i brug, husk hvis du køber, at planter kun bruger den røde og blå del af lyset – mere herom en anden gang.

En udendørs stikkontakt i drivhuset gør det let, og sikkert, at bruge strøm.

Nu er det tid at plante jordbær ind i drivhuset

Friske jordbær i begyndelsen af maj, kunne det friste? Har du jordbærplanter i haven er det tid at plante nogle ind i drivhuset, og har du ingen drivhus skal de bare under plast til foråret.

Jeg har tidligere drevet jordbær i altankasser, hængt op i stativet til tomater. I år prøvede jeg så at plante den langs kanten af bedene, men de kom senere og gav ikke så meget, nok fordi jorden ikke var varm. Så nu er det altankaserne igen.

Køb en færdig altankasse eller slå en sammen af brædder – pas på, den bliver meget tung. Den behøver selvfølgelig ikke at hænge, bare solen kan varme kassen og rødderne, det er en del af resultatet.

2-års planter er bedst, men det kommer sig nu ikke så nøje. De skal helst ikke have gødning, så bliver der bare en masse blade og ingen bær. Nogle af planterne blomstrer her i efteråret og sætter bær, men de når ikke at modne.

Jordbær bruger meget vand, og de nyplantede skal vandes hver-hveranden dag, indtil de har fat. Til foråret skal de have meget vand, men det vender vi tilbage til.

Spiseløg skal høstes i slutningen af juli og varmebehandles

Løg er lette af dyrke, de fleste sætter stikløg om foråret og høster løgene sidst på sommeren. De kan også være lette at opbevare, hvis de er behandlet rigtigt.

Gråskimmel på løg

Løg kan få hele 3 slags gråskimmel, den almindelige, Botrytis cinerea, kender vi fra jordbær og andre bær og i drivhuset. Botrytis squamosa angriber blade under dyrkningen, men den værste er Botrytis allii, der rådner løget under opbevaring.

Hvad kan man gøre

Man skal høste tidligt, når toppen knækker ned. Det er fristende at lade dem gro lidt mere, men man risikerer at miste det hele under opbevaringen. Toppen skal tørre hurtigst muligt, hvis der er svampeangreb i toppen kan det så ikke gro ned i løget og rådne det.

Svampeangreb i løgene kan ødelægges ved varmebehandling ved 45 grader i 24 timer – men det er der jo ingen af os, der kan gøre. En mellemvej er at trække løgene op og lade dem lige på jorden 2-3 dage i fuld sol, det tørrer toppen og varmer samtidig løgene, så de får en betydelig bedre holdbarhed.

Efter tørring kan man klippe hovedparten af toppen af og flette løgene sammen med en snor og hænge dem et tørt og køligt sted. Fletningen skal ikke være for stor, for den skal jo op at hænge…..

Årets høst af løg, til tørring og naturlig varmebehandling, fotograferet 24. juli 2019 i 29 graders varme.

Myrer på planterne – så har man skadedyr, f. eks. skjoldlus

0071

 

Der var en jævn trafik af myrer op ad vinen, og de sad på bladene. Efter de var pustet af så bladet sådan ud:

0081

Små, nye skjoldlus, som har fundet et sted at være.

Skjoldlus

Skjoldlus er en luseart, der gemmer sig under et skjold (Jeg føler mig lidt dum når jeg skriver sådan noget, for navnet siger det jo). Om foråret kommer der nye skjoldlus ud, og de kryber lidt rundt før de slår sig ned og danner skjold, derefter bliver de siddende. Så skjoldlus på blade er ikke det store problem, det er værre med stokken:

0031

De små, brune knopper på stokken midt i billedet er skjoldlus.

Bekæmpelse af skjoldlus.

Selv om der fandtes sprøjtemidler, og man ville bruge dem, så hjælper det ikke, skjoldet er en god beskyttelse. Vent til vinteren, og brug en halvstiv børste på stokkene, så er det klaret forholdsvis let.

Hvad laver myrerne?

Der er meget sukker i plantesaft, og lus skal suge meget saft for at få proteiner, derofr er sukker et affaldsstof, de udskiller det og myrerne snupper det.

Spindemider på agurk

 

Den ene agurkplante var begyndt at få nogle blege pletter på bladene, det lignede meldug, men den store lup afslørede, at det var spindemider. Agurker får spindemider, sådan er det bare, og det er et besværligt problem, der ender med at tage livet af planterne.

Så nu skal der sprøjtes!

Alle insekter elsker tørre forhold, så jeg tager en håndsprøjte og giver bladene en god tur på undersiden, hvor spindemiderne sidder. Brug rent vand, spindemider har naturlige fjender, der sandsynligvis allerede er igang, og de er mere følsomme over for diverse opskrifter med sprit og sæbe, så bare rent vand, hver gang man er i drivhuset, og også selv om der ikke er spindemider, der skal trods alt en del til før man kan se angrebet.

Der skrives en del om at plante basilikum, regnfang og andre planter sammen med tomater og agurk i drivhuset – det skulle holde diverse utøj væk, men den holder ikke. Det værste, jeg har læst, er at plante bønner ind, og bønner er næsten værre til at få spind en selv agurker. Regnfang, eller regnfan, er et eksempel på hvordan myter kan opstå. Nogle har læst at det virker, og det gør det også – hvis man laver et udtræk i alkohol og sprøjter med det. Planter man regnfang i bunden af drivhuset vil det også have en vis virkning, men det sker ved at aktive stoffer fra regnfan siver ud i jorden og optages i tomat og agurkplanter, og det lyder ikke særligt spændende i mine ører. Desuden er regnfang et besværligt ukrudt, som ikke hører hjemme i et drivhus.

Så rent vand, en fin forstøver, og hver gang man er i drivhuset.