Måling af pH i jord

Jeg har fået et spørgsmål om måling af pH i jord og hvad det betyder og om de forskellige målesæt, man kan købe, kan de bruges?

Hvad er pH
Rent kemisk er det den negative logaritme til brintionkoncentrationen – og så stoppede alle vist med at læse, så skal vi ikke bare kalde det jordens surhedsgrad. PH måles i tal, der går fra 0 til 14, hvor 0 er meget stærk syre og 14 er meget stærkt basisk, henholdsvis saltsyre og kaustisk soda. Neutralt ligger midt imellem, på 7.

Vand er en kemisk forbindelse mellem en ilt og 2 brint, og alt efter surhedsgraden er noget af vandet delt i en positiv brintion og en negativ ilt-brint ion. I vand er det let at måle pH, men det kræver et pH-meter og at man ved hvordan det skal justeres og vedligeholdes. Der findes også pH-strips, der ændrer farve efter pH. De er billigere og lette at bruge hvis man vælger nogle, der er specielle til det pH område, man forventer at måle i.

Hvordan måles pH i jord
Måling af pH i jord er straks værre, alt efter jordtype er en del af brintionerne bundet til jorden. For at løse dette opslemmes jordprøven i en tynd opløsning af calciumchlorid, der giver en mere ensartet måling uanset jordtype, men da calciumionerne bytter med brintionerne bliver den målte værdi lavere. Målingen kaldes jordens reaktionstal, og der skal lægges 0,5 til den målte værdi.

Jordprøven kan også opslemmes i destilleret vand, og målingen kaldes så jordens pH.

Buffer
Buffer er hvor meget der skal til for at ændre pH. En divideret med en er en:  1/1=1   men 100 divideret med 100 er også en:  100/100=1    Lægges der nu en til bliver resultatet i første tilfælde   2/1=2  og i andet tilfælde  101/100=1,01   Det første tilfælde svarer til destilleret vand og regnvand, hvor pH meget let ændres, og det andet tilfælde svarer til grundvand og calciumchlorid opløsning.

Det er altså ikke nok at kunne måle pH, man skal også vide hvilket system, man arbejder med.

Hvad så
Vil man vide hvilket pH man har i jorden, kan man kontakte et laboratorium og få det målt, man kan lave en grød af jord og regnvand og bruge strips eller man kan købe et pH-kit.

Man kan også søge ”ph indikatorplante” og kigge lidt på hvilket ukrudt, man har. De planter, der dyrkes, nogle trives og andre ikke – gå på nettet og find ud af hvilke dyrkningsforhold, de kræver, og efterhånden vil man få et godt indtryk af den jord, man har, og hvad der skal gøres. Det er bedre end at kaste sig ud i en måling, der måske giver et forkert resultat.

Udgivet i Dyrkning og tagget .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *