Hvor meget lys skal planterne have idag

Enten planter står i et rum med LED lys, i en vindueskarm eller et drivhus er det svært at fornemme om de får for lidt eller for meget lys. Et nøjagtigt svar kræver dyre målinger, men det er muligt at komme et godt stykke ad vejen.
DLI er et tal for hvor meget fotosynteselys planterne får pr. dag – altså et tal for, hvor meget planterne kan gro pr. dag. Det skal gerne være over 5.
Forklaringen bag DLI kan læses nedenunder – det er desværre lidt langhåret stof, men meningen er god nok.
I perioder bringer vi gårsdagens DLI, baseret på DMI’s målinger, så du kan se vækstmulighederne i haven, drivhuset eller vindueskarmen – temperaturen har så betydning for, om vækstmulighederne kan udnyttes.

Lys

Planter bruger først og fremmest de blå og røde farver af lys til fotosyntese, det kaldes den fotosyntetisk aktive del af spektret, eller PAR. Lys består af fotoner, og der skal 8 fotoner til at optage et molekyle CO2 og bygge det ind i planten. Fotoner måles i Mol, og et Mol er ca. 6 gange 10 i 23. – altså et meget stort tal. Et mere praktisk tal er en milliontedel Mol fotoner, der falder pr. kvadratmeter og pr. sekund, normalt bare kaldt µmol. På en overskyet vinterdag er der ca. 80 µmol udendørs, og på en sommerdag 2000 µmol.

Måling af lys

Dansk Meteorologisk Institut, DMI, giver dagens vejrdata på Borgervejr, og nogle stationer har lysmåling, som total energi i Watt pr. kvadratmeter. Der er en omregningsfaktor, Watt sollys skal ganges med 2,1 for at få µmol. Man kan finde en omregningsfaktor på 4,6 men den gælder kun hvis Watt er målt i området 400 – 700 nm.
Så udendørs kan vi altså få et rimeligt nøjagtigt tal for µmol.

Daily Light Integral, DLI

DLI er summen af µmol for hvert sekund i dagen, og det måles i Mol.
Den 27. januar 2019 var en trist regnvejrsdag. DMI Holbæk målte 10 Watt klokken 10 og 90 klokken 12, ialt var det lyst i 7 timer og summen af Watt var 260. Der er 3600 sekunder i en time så de 260 skal ganges med 3600 for at få Watt pr. sekund og derefter med 2,1 for at få antal µmol, det giver 1.965.600, og da µmol er milliontedel skal det divideres med en million, så DLI på friland var 1,97 den dag.
Den 29. januar var til gengæld skyfri fra morgenen, og Wattsummen blev 1205 fordelt på 9 timer med maksimum 270 midt på dagen. Det gav et DLI på 9,1.
Rimelig plantevækst kræver et DLI omkring 5, og det maksimale ligger omkring 15.

Fra DLI på friland til vindueskarm eller drivhus

Glas har en gennemgangsfaktor på 85%, dvs man mister 15% lys, når det går gennem glas. Dertil kommer reflektion, når lyset rammer skråt, og det kan være op til 50%.
I et drivhus kommer der lys fra alle sider, og er glasset rent ligger lyset omkring 80% af lyset udendørs, men i et vindue er der nok ikke mere end 50% hen over dagen.

Kan planter få for meget lys

Ja, planter kan få for meget lys, og her tænkes ikke på den varmeskade, der kan ske i stærk sol. Fotosyntesen stiger med stigende lys, men der kommer et punkt, hvor fotosyntesen ikke stiger, og hvis lyset bliver endnu kraftigere vil planten ødelægges. Nogle mener, at planter ikke kan få for meget lys, men det er altså ikke rigtigt, søg evt. på ” photosynthesis light intensity “.

Hvis DLI er mindre end 5, hvor mange timer skal vækstlyset så være tændt

Det burde være let, hvis DLI udendørs er 3, så er det ca. 2,4 i et drivhus, og 1,5 i en vindueskarm. Der mangler altså 2,6 og 3,5 millioner fotoner, og hvis der nu var opgivet hvor mange mol pæren giver, så skulle det divideres op i det, der mangler, og så har man resultatet i sekunder.
I drivhuset mangler der 2.600.000 fotoner, hvis LED pæren giver 150 fotoner pr. sekund, så skal den brænde i 2.600.000/150 = 17.333 sekunder, eller 17.333/3600 sekunder pr time = 4,8 timer. Vækstlyset skal altså være tændt i knapt 5 timer i drivhuset, og tilsvarende ca. 6,5 timer i en vindueskarm.

Hvis planterne står i et rum i kælderen, uden sol

I drivhuset manglede der 2,6 det svarede til 4,8 timer lys, så vil man have et DLI på 5 skal der altså ca. 10 timers lys til, med en pære, der giver 150 µmol.

Kan man beregne, hvor mange µmol et LED vækstlys giver

Nej, det kan man ikke, og selv om der opgives en µmol skal man være forsigtig.
Lys har en bølgelængde, det synlige lys går fra blåt med en bølgelængde på ca. 400 nm og til rødt med en bølgelængde på ca. 700 nm. Energien i fotoner er afhængig af bølgelængden, en foton i det blå område har næsten dobbelt så megen energi som en i det røde område.
Mange LED lamper opgiver lysstyrken i lux, der måles i det grønne område ved 525 nm, og som planter ikke bruger, så lux kan ikke bruges til planter.
Som tommelfingerregel giver en god LED lampe 1,5 µmol pr. Watt – vel og mærke pr. Watt på selve LED’en. Der er elektronik i en LED lampe, som omsætter 230 Volt til ca. 3 Volt, det giver varme, og for at nedsætte varmen kører LED lamper på halv kraft, i elektronikke er der ca. 40% spild til varme, så en LED på 36 Watt bruger ca. 18 Watt, med 40% spild til varme giver det ca. 11 Watt til selve LED’en og ca. 17 µmol pr. kvadratmeter plantelys. Lamperne hænges i lav højde, så de kun dækker f eks en kvart kvadratmeter og lysstyrken dermed kommer op på 70 µmol.

Udgivet i Dyrkning og tagget , , , .

2 kommenterer

  1. Ok, det er stadig rigtig mange tal, men der er en forklaret sammenhæng. HURRA det er virkelig noget der kan bruges i en jungle for hobby-spire-have-folk 🙂

    • Tak for det, Birgitte. Ja, det er mange tal og forklaringer, men det bruger man jo ikke til daglig. Sådan noget som pH, det kender de fleste uden at bekymre sig om, at det er den negative logaritme til brintionkoncentrationen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *