Skip to main content

Safran, fra jord til bord

Safran, fra jord til bord

Safran er støvfanget på Crocus sativus, en krokus, der hører naturligt hjemme i tørre egne i Mellemøsten. De kan også dyrkes her i landet, og er egentlig ret nemme at have med at gøre. De blomstrer om efteråret, derefter kommer bladene op og de står hele vinteren til omkring maj, hvor de visner ned. Der […]

Solskin og plantevækst

Solskin og plantevækst

Solens lys er energien, der driver planters fotosyntese.Solen udsender elektromagnetisk stråling i forskellige bølgelængder.Bælgelængderne i sollyset måles i nanometer, nm, en milliardtedel meter.Det synlige lys ligger i området 400 – 800 nm. Energien i sollyset er forskellig ved forskellige bølgelængder, på figuren herover er energien skitseret for området 300 – 1200 nm, målt uden for […]

DLI for uge 48

DLI for uge 48

Enkelte af DMI’s målestationer har været ude af drift, f eks de lave værdier den 26. Der er 3 uger til det vender, mange dage er overskyet og diset. DLI ligger mellem 1 og 5 de fleste steder – og alligevel gror ukrudtet både på friland og i drivhuse. Skal man blot holde planter levende […]

DLI for uge 47

DLI for uge 47

DLI er den daglige sum af fotosynteseaktiv stråling fra solen. Uge 47 var generel overskyet med småregn, men den 20. og 22. var det sol, og med DLI omkring 8 behøver man ikke at have vækstlys tændt. Det er svært at vurdere DLI her om vinteren, generelt skal planter have mindst 10 for at gro, […]

DLI for uge 46

DLI for uge 46

Nu begynder den mørke årstid for alvor at vise sig. De første 4 dage af uge 47 var der tåge og småregn det meste af tiden, og DLI ligger omkring 1. Planter har et tomgangstab, der skal en vis lysmængde til før de producerer noget, og det er regnet ind, så de værdier for DLI, […]