Nogle planter tåler ikke frost, og resten kan få noget, der ligner frostskader. Ikke så meget på grund af kulden, men på grund af tørke.

Luften er tør i frostvejr og der fordampes meget vand fra jord og potter. Samtidig kan planterne selvfølgelig ikke optage vand fra den frosne jord/spagnum, så skaderne begynder i de yderste, tynde kviste, og det ligner frostskader, men er altså tørkeskader.

Derfor skal der vandes når frosten er ovre, og man kan godt vande selv om jorden/spagnum stadig er lidt frosset, men med koldt vand.

Problemet er størst i drivhuse, på friland har planterne rødder langt ned i jord, der ikke er frosset, men lange perioder med frost kan give skader.