Solens lys er energien, der driver planters fotosyntese.
Solen udsender elektromagnetisk stråling i forskellige bølgelængder.
Bælgelængderne i sollyset måles i nanometer, nm, en milliardtedel meter.
Det synlige lys ligger i området 400 – 800 nm.

Energien i sollyset er forskellig ved forskellige bølgelængder, på figuren herover er energien skitseret for området 300 – 1200 nm, målt uden for jordens atmosfære.

Under 400 nm er UV-lys og over 800 nm er infrarødt lys.

Det synlige lys, 400 – 800 nm er opdelt i farver, det ses i regnbuer, men ellers opfatter vi det som hvidt lys.

Det er planternes klorofyl, der udnytter lyset til fotosyntese.

Fotosyntese bruger kun den blå og røde del af solens lys.

Det menneskelige øje er mest følsomt over for gule og grønne farver.

Planter og mennesker har derfor forskellige opfattelser af lys, og det skal derfor også måles forskelligt.

Måling af lys

Hvordan man måler lys afhænger af, hvad man skal bruge målingen til

Til solceller og solpaneler skal man bruge den totale energiWatt pr. kvadratmeter pr. sekund
Til mennesker, f eks en arbejdsplads, og fotografering. Lysmålingen er koncentreret omkring de gule og grønne farvet i spektret.Lux, lumen pr. kvadratmeter. Lumen, lyset fra en lyskilde, oprindeligt et stearinlys.
Til fotosyntese, måler kun området 400-700 nm.PPFD, Photosynthetic Photon Flux Density, µmol fotoner pr. kvadratmeter pr. sekund
Til planteproduktion, DLI, Daily Light Integral.Summen af µmol pr. dag.